Lleolir cwmni Welsh Patagonia yn Esquel, Patagonia, yn yr Ariannin yn ac
yn arbenigo mewn teithiau arbenigol yn y Wladfa Gymreig.

P'un ai ymweld â'r Ariannin am y tro cyntaf neu yn ymwelydd profiadol, gadewch i ni eich cynorthwyo i ddarganfod llefydd o ddiddordeb Cymreig, profi lletygarwch unigryw y rhanbarth, darganfod bywyd gwyllt a harddwch naturiol anghredadwy yr Andes, a bywyd môr rhyfeddol arfordir yr Iwerydd, mwynhau gwinoedd heb eu hail a bwyd blasus dros ben, a chyfarfod bobl diddorol sy'n cynnal, mor ddiwyd draddodiadau eu cyndadau.

Mae aelodau ein tîm yn byw ym Mhatagonia, yn deall materion lleol, yn gyfarwydd â'r gymdeithas leol a chyda gwybodaeth a phrofiad ymarferol o holl agweddau twristiaeth.   Mae nifer ohonynt yn siarad Cymraeg a phob aelod o'r tîm yn siarad Saesneg ac maen nhw yn unedig yn eu cariad tuag at, a'u dealltwriaeth o, Batagonia a sefyllfa unigryw ei chymdeithas Gymreig.

Beth bynnag yw eich gofynion, un ai os yn edrych am antur eithafol neu ddyddiau hamddenol o ymlacio, byddwn yn eich cynghori pryd i ymweld, lle a pha mor hir i aros, beth i'w gweld, pwy i gyfarfod a sut i deithio o gwmpas.   Mae gennym gerbydau 4x4 i'r rhai sydd yn dewis cael eu tywys, a threfnwn drafnidiaeth i'r rhai mwy annibynnol.

Mae gennym bartneriaid trwy'r Ariannin sy'n gallu trefnu ymweliadau ag atyniadau eraill:   rhaeadrau gogoneddus Iguazú, prydferthwch hynod rhewlifoedd El Calafate, antur rhanbarth y llynnoedd o amgylch ardal Bariloche, a godidowgrwydd Gwlad y Tân, sef Tierra del Fuego.   A thra byddwch yn y rhan yma o'r byd, arhoswch yn Rio wrth ddychwelyd adref am yr haul, y môr a'r carnifal.

Dewisodd llyfr tywys y 'Lonely Planet' Yr Ariannin fel ei phrif gyrchfan twristiaeth yn y byd - does rhyfedd! Yn ogystal â chynnwys amrywiaeth rhyfeddol o brydferthwch naturiol, mae'r wlad yn sefydlog yn wleidyddol ac yn economaidd.   Mae ei phobl yn gyfeillgar a chroesawgar, ei strydoedd yn ddiogel a'i phrisiau ymysg y rhai isaf yn y byd.

Nid yw 'Patagonia Cymreig' ar gyfer ymweliadau hanesyddol a thraddodiadol yn unig:   Mae'n rhannu llawer mwy gyda'r Cymry, yn cynnwys pysgota, rygbi a chanu.   Ac yn well na dim, mae pawb yn yr Ariannin yn mwynhau yr hwyl!  

Dewch gyda ni i fod yn rhan o'r hwyl yma!

Rydyn yn darparu ar gyfer grwpiau mawr a bach, teithwyr unigol, corau, timau rygbi ac eraill ac rydyn ni'n medru trefnu eich taith gyfan neu rhannau o'ch taith yn y Patagonia Gymreig.

Anfonwch e bost am fwy o wybodaeth.

english/ spanish/ cymraeg  
 
 
 
 

San Martin 1080 - 9200 - Esquel - Chubut - Patagonia Argentina -E bost: info@welshpatagonia.com